Move & Go Finland rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: 23.2.2015 Päivitetty: 22.6.2016

Rekisterinpitäjä

Jardesign Oy
Vainiometsäntie 6
36200 Kangasala
040 5919134
info@movego.fi

Y-tunnus: 1617063-7
Kr. nro: 795.518

Rekisteriasiat

Asiakaspalvelu vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin osoitteessa info@movego.fi viimeistään viikon sisällä kyselystä. Yhteyshenkilönä ja tietosuojavastaavana toimii Jari-Matti Auttila.

Rekisterin nimi

Jardesign Oy/Move & Go Finland asiakas- ja huoltorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekistereitä käytetään asiakassuhteen hoitoon ja kirjanpitoon. Rekisterin ylläpidon perusteena on yrityksen oikeutettu etu.

Rekisterin tietosisältö

- Nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero
- Asiakkaan tilaushistoria
- Asiakkaan laskutushistoria
- Asiakkaalle tehdyt tarjoukset
- Asiakkaalle tehdyt huollot ja niiden sisältö
- Yrityksen ja yhteisön kyseessä ollessa y-tunnus
- Yhteydenpitoloki

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöisesti tiedot ovat henkilön itsensä ilmoittamat. Yhteystietojen hankintaan voidaan käyttää maksullisia yhteystietopalveluja.

Säännönmukainen tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietokantapalvelin voi sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Pääsääntöisesti rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaisten niin edellyttäessä. Tästä poikkeuksena voivat olla tilaustuotteiden tapauksessa asiakkaan nimi ja yhteystiedot, joita tarvitaan tuotteiden toimittamisessa asiakkalle.

Tietojen poistaminen ja tarkastusoikeus

Asiakastietojen kerryttäminen keskeytetään asiakkaan vaatimuksesta. Asiakkaalla on oikeus tulla unohdetuksi, jolloin hänen tietonsa poistetaan. Rekisteristä ei kuitenkaan poisteta kirjanpitolain edellyttämiä tietoja, tai tietoja, joiden poistamisesta aiheutuu haittaa rekisterinpitäjän liiketoiminnalle.

Asiakkaalla on aina oikeus pyytää nähtäväksi omat tietonsa ja korjauttaa niiden oikeellisuus. Pyyntö omien tietojen korjaamiseen tehdään sopimalla kirjeitse henkilökohtainen tapaaminen yrityksen tiloihin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista arkistoa ei ole. Toiminnassa tarvittavat tulosteet hävitetään välittömästi niiden käytön päätyttyä.

Rekisteriin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä käyttäjätunnusta ja salasanaa käyttäen. Henkilötietoja käsittelee vain nimetty henkilö. Yhteys tietokantaan on SSL-salattu.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterin perusteella ei tehdä markkinointiviestintää.